ALLIN > התפשטות מחלת החצבת – הנתונים והצעדים שנוקט משרד הבריאות

התפשטות מחלת החצבת – הנתונים והצעדים שנוקט משרד הבריאות

background living room home with measles sickness people vector illustration

background living room home with measles sickness people vector illustration

ראשית מס' נתונים – אחוז המתחסנים הארצי בשנת 2018 הוא 96.1%, אחוז התחחסנים ברעננה בשנת 2018 הוא 95%, עד עתה נדבקו במחלה 12 איש באזור השרון.

 מהי מחלת החצבת?

מחלת החצבת היא המחלה הזיהומית המדבקת ביותר.
בחלק מהמקרים, סיבוכי המחלה עלולים להיות קשים ואף לסכן חיים.

דרכי הדבקות בחצבת

חצבת מועברת מאדם לאדם על ידי פיזור הנגיף לסביבה בעת שיעול, עיטוש או מגע עם הפרשות מהאף וליחה. ניתן להידבק גם בעת שהייה בחדר החולה, עד שעתיים לאחר שהחולה עזב את החדר.

סימני מחלת החצבת

סימני המחלה יופיעו בדרך כלל בין 10 ל-14 ימים לאחר החשיפה לנגיף.
המחלה מתבטאת תחילה בחום גבוה, נזלת, שיעול, עיניים אדומות ורתיעה מאור.
ביום הרביעי או החמישי להופעת סימני המחלה מופיעה פריחה בצבע אדום כהה על העור. בדרך כלל, הפריחה מתחילה בצוואר ומתפשטת בהדרגה לעבר הפנים, הגוף והגפיים. בהתחלה, הנגעים בעור נקודתיים ומרובים ונוטים להתלכד לפריחה המכסה שטחי גוף נרחבים. הפריחה מתחילה להחוויר ביום השלישי להופעתה ולכך מתלווה בדרך כלל שיפור בתחושת החולה.
הפריחה דומה לפרחיו הקטנים והצפופים של החצב ומכאן שמה של המחלה.
 
לאדם שאינו מחוסן הנחשף לחולה חצבת, יש סיכון גבוה מ-90% להידבק במחלה! 

להלן עיקרי הצעדים עליהם הוחלט במשרד הבריאות עד כה:

  1. המשך מבצע חיסון למניעת חצבת בירושלים הכולל פתיחת תחנות טיפת חלב עד שעות הערב לביצוע חיסון. המבצע בתיאום עם קופות החולים והגורמים העירוניים. המבצע עד כה העלה ב"כיסים" הלא מחוסנים את שיעור ההתחסנות  מ-55 אחוזים ללמעלה מ 80 אחוזי התחסנות.
  2. ניידת ייעודית  לחיסון האוכלוסייה, הפועלת בתוך שכונות מטרה על מנת לחסן בתוך השכונות עצמן.
  3. תיאום עם גורמים רלוונטיים בקהילות בהן יש שיעורי כיסוי נמוכים יחסית.
  4. איוש ותוספת תקני אחיות במחוז ירושלים ותגבור בכוח אדם נוסף וסטודנטים/יות לסיעוד.
  5. גיבוש הנחיות להגבלת כניסת מבקרים לא מחוסנים למחלקות רגישות בבתי החולים. מחלקות כגון: פגיות, טיפול נמרץ, אונקולוגיה והמטו-אונקולוגיה.
  6. בחינת נושא הגבלת כניסות למוסדות חינוך למי שאינו מחוסן ועלול לסכן את האוכלוסייה.
  7. בשל יעילות החיסון המוגבלת בגיל הזה, והצורך לחזור על החיסון בגיל שנה, התקבלה ההחלטה שלא להוריד את גיל החיסון ולהשאירו כפי שהוא בגיל שנה בכל רחבי הארץ, זאת למעט מוקדי התפרצות ספציפיים שייקבעו בהתאם לשיקול הדעת של רופאי המחוזות במשרד הבריאות.

כל הנתונים והמידע: אתר משרד הבריאות

מאת: מערכת אול אין | צילומי המחשה: freepic

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

Comments are closed.

תפריט